Profiteer van onze aanbiedingen voorbehouden aan professionals.

Wettelijke vermeldingen

(1) Korting Fleet: Korting en premie geldig van 05/05/2020 tot 31/05/2020 voor elke onderneming of zelfstandige met een BTW-nummer of een ondernemingsnummer in België.

(2) Fiscale aftrekbaarheid: Percentage van toepassing voor ondernemingen die in België de autokostenaftrekken als beroepskosten. Situatie op 05/05/2020, onder voorbehoud van wetswijziging.

(3) Netto VAA: Netto maandelijkse bijdrage, voor het betreffende nieuwe Renault model zonder opties, op Voordeel van Alle Aard (VAA) te betalen door werknemer met firmawagen, op basis van maximale voorheffing van 53,5 %. Deze waarden worden enkel ter informative meegegeven en houden geen verantwoordelijkheid in voor Renault België Luxemburg nv in geval van verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk verkregen voordeel.

(4) Aanbod voor operationele leasing, 60 maanden-100000 kilometers (48 maanden - 80000km voor CLIO en CAPTUR, 36 maanden - 45000km voor ZOE). Betaling met bankomiciliëring: Onderhoud & herstellingen, verzekeringen, pechbijstand, onbeperkte zomer banden, afschrijving, interesten en taxen inbegrepen. Vaste bonus malus, forfaitaire schadeloosstelling koetswerk 2,5%. Offerte via Renault Business Finance, onderdeel van Axus NV - Bourgetlaan 42 - 1130 Brussel. Voor meer info bel 02/7301911. Offerte op basis van catalogusprijzen en tarieven geldend op 05/05/2020 en 1 maand geldig onder voorbehoud van wijzigingen van de catalogusprijs, de prijs van opties en toebehoren, de korting. Onze offerte is slechts geldig na acceptatie van uw financieel dossier door onze kredietverzekeraar en na ondertekening van onze hoofdovereenkomst. Noch de opgave van de standaarduitrusting, noch de technische kenmerken zijn bindend.

(5) Korting, acties Grand Confort en Aanbod Accessoires: geldig voor professionele klanten bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault model en versie van 05/05/2020 tot en met 31/05/2020.

(6) Recyclagepremie: Uit respect voor het milieu verbindt Renault zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een Kangoo Express (behalve Kangoo Z.E.), Trafic en Master. Aanbod geldig bij aankoop van 05/05/2020 tot en met 31/05/2020. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Renault en moet volledig zijn, met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Renault moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig.

(7) Overnamepremie: bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model met overname van uw huidige wagen. Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van 05/05/2020 tot en met 31/05/2020. Niet cumuleerbaar met enige andere overnamepremie.

(8) Stockpremie: Aanbod geldig voor professionele klanten bij aankoop van de betreffende nieuwe Renault tussen 05/05/2020 en 31/05/2020 en van toepassing op een selectie van modellen/versies en naargelang hun beschikbaarheid. De stockpremie kan verschillen naargelang het model of de versie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg een officiële Renault-verdeler.